Strategi

Det er klart, der findes bestemte poker strategier til hver spil, og vi vil her beskrive den bedste Texas Hold’em strategi, så du har en idé om, hvornår du skal folde dine kort eller bette på dem. Dette gør vi med udgangspunkt i, at man sidder ved et 10-mands bord, hvilket oftest er tilfældet, når man spiller poker online.

Som beskrevet i afsnittet om Texas hold e`m får hver spiller i Texas Hold’em to kort, og der er skiftevis to spillere, der betaler hhv. big blind og small blind. Det betyder, at de resterende spillere ved bordet inden floppet (også kaldet pre-flop) kan folde deres kort uden at have betalt noget. Dette er ofte en fordel, da man ikke bør spille særligt mange hænder – især ikke i starten hvor blindsene er lave, og der stadig er mange spillere ved bordet med mange chips. I løbet af spillet stiger blindsene, og nogle spillere vil på et tidspunkt sidde med få chips tilbage, hvor mange før eller siden er nødt til at spille med sine dårlige kort eller endda satse alle sine chips (gå all in). Kort og godt handler det logisk nok om at vinde flest mulige chips ved at spille de bedste hænder og undgå at tabe mange chips ved at spille dårlige hænder. Men hvornår er en hånd god eller dårlig? Udover hvilken hånd man sidder med, handler det blandt andet pre-flop også om, hvilken position man har ved bordet. Først vil vi dog som sagt se på, hvilke hænder man bør spille eller folde, så man har den basale poker taktik på plads.

Starthænder
Nedenfor følger en rangering af pokerhænder fra de stærkeste, som man næsten altid bør spille, til de svagere som man skal være mere varsom med. Først en kort ordforklaring:

Høje kort: Alle kort fra es til 10: A, K, Q, J og 10
Mellem kort: Alle kort fra 9-7
Lave kort: Alle kort fra 6-2
Suited(S): Kort i samme kulør, fx skrives es og dame i hjerter som AQ(S)

De stærkeste starthænder:
a)    Par med høje kort:                    AA, KK, QQ, JJ, 1010
b)    Es-højt kort suited:                   AK(S), AQ(S), AJ(S), A10(S)
c)    Billedkort suited:                       KQ(S), KJ(S), QJ(S)
d)    Es-konge:                                  AK

Mellemstærke starthænder:
e)   Billedkort-10 suited:                 K10(S), Q10(S), J10(S)
f)    Mellem par:                                99, 88, 77
g)   To høje kort (undtagen AK):    AQ, AJ, A10, KQ ned til J10
h)   Es-mellemkort suited:             A9(S), A8(S), A7(S)
i)    Mellem suited connectors:      J9(S), 109(S), 108(S), 98(S), 97(S) ned til 75(S)
- med et enkelt mellemrum

Svage starthænder som i nogle situationer kan spilles:

j)    Lave par:                                     66, 55, 44, 33, 22
k)    Es-lave kort suited                   A6(S), A5(S), A4(S), A3(S), A2(S)
l)    Mellem suited connectors:      65(S), 64(S), 54(S,) 53(S) (resterende lave kombinationer)
- med et enkelt mellemrum

De stærkeste hænder kan man næsten altid spille, men de mellemstærke hænder skal spilles sjældnere, og svage starthænder kun skal spilles meget sjældent. Hvorvidt man skal spille de forskellige hænder afhænger meget af ens position ved bordet. Læs mere om position i poker.