Sådan spiller du poker – Limit-regler for puljer

 

I poker findes der flere forskelligere regler for, hvilke beløb man spiller med, og hvordan man forhøjer indsatsen. Der er forskellige ”limits” (grænser), alt efter spillet man spiller. Man vil også tit kunne finde disse forskelle, hvis man spiller poker på nettet.

Limit-regler

I et pokerspil, som benytter dette regelsæt for budafgivelse er der to ”limits” for indsatser.

  • Der er et nedre ”limit”, der er det mindste beløb, man kan byde.        
  • Der er et øvre ”limit”, der er det maksimale beløb, som man kan byde.
  • Derudover kan man kun give ét bud og kun ”raise” tre gange på en runde. Efter tredje ”raise”       slutter runden.
  • Det nøjagtige øvre og nedre ”limit” kan variere, alt efter hvor man spiller.

No-limit-regler

I no-limit-pokerspil kan man satse så meget som man har lyst eller råd til.  Hvis man vil ”raise”, så skal beløbet være mindst lige så stort som det foregåede bud eller ”raise” i den samme runde. Fordelen, eller ulempen, ved no-limit-poker er at man kan byde med så meget, at de andre spillere ikke har mulighed for at kunne være med.

 Puljer-limit-regler (pot limit)

I denne form for pokerbyderegler er det den samlede pulje på bordet, som bestemmer den øvre grænse for, hvad man kan ”raise” med. Man skal minimun ”raise” med det samme beløb, som det foregående bud eller raise i samme omgang. Lad os antage at første spiller byder 10 kr. og næste spiller melder ”call” med 10 kr., og du også melder ”call” med 10 kr. inden du ønsker at melde ”raise”. Du kan nu vælge at raise med et beløb på mellem 10 og 30 kr. fordi 30 kr. er det totale beløb i puljen og 10 kr. er det beløb, der sidst blev budt.