Sådan spiller du poker – liste over mulige hænder

 

Når man spiller poker er det sammensætningen af ens hånd, på fem kort, som afgør om man vinder. Her er en liste over de mulige kombinationer af kort, som man kan sætte sammen i en hånd. Listen starter med den laveste hånd og går så til den højeste. Den højeste hån kan slå alle andre hænder. Den næsthøjeste hånd slår alle andre hænder på nær den højest, og sådan fortsætter det nedefter.

Højeste kort: Nogen gange kan man ikke lave en af de nedenstående hænder. I så fald gælder det om at have det højeste kort. Kortene er rangeret således, med det laveste først: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Knægt (J), Dronning (Q), Konge (K), Es (A). Jokere bruges ikke i poker eller online poker. Der er ikke nogen farver, der er mere værd end andre. Hvis to spiller f.eks. har et es, må man se på deres næsthøjeste kort, for at se hvem der vinder. Hvis de også er lige høje fortsætter man nedefter, indtil den ene spiller har et højere kort end den anden.

Et par (one pair): Nå man har to kort ud af de fem, som har samme værdi. F.eks. to knægte. Når to spillere har det ens par, kigger man efter hvem, der har det højeste kort, ud af de øvrige kort på hånden. Hvis disse også er ens, ser man på de næsthøjeste kort, af de øvrige kort på hånden. F.eks.: Spiller 1 har: Q-Q-A-6-3. Spiller 2 har Q-Q-A-5-4. Spiller 1 vinder fordi 6’eren slår 5’eren.

To par (two pairs): Når man har to kort med samme værdi, og to andre kort med samme værdi. F.eks.: K-K-8-8-4. Her er et par konger og et par 8’ere. Hvis to spillere har det samme par, som det højeste par, er det værdien af det andet par, som afgør vinderen. Hvis begge par er ens, afgør det sidste kort, hvem det vinder.

Tre ens (three of a kind): Når man har tre kort med samme værdi, som f.eks.: K-K-K-4-5. Hvis to spillere har tre ens, er det den med de tre højeste kort, der vinder.

Straight: Fem kort i numerisk rækkefølge uafhængigt af farve, f.eks.: 3-4-5-6-7. Man kan ikke gå fra es og ned til 2 som f.eks. D-K-A-2-3. Denne hånd vil ikke være gyldig. Hvis to spillere har en straight, vinder den højeste.

Flush: Fem kort i samme farve, f.eks. ruder, men som ikke skal være i numerisk rækkefølge. Hvis to spillere har en flush, afgøres vinderen ved det højeste kort. Hvis disse er ens kigges på det næsthøjeste osv..

Fuldt hus (full house): Når man har et par og tre andre kort i samme værdi, som f.eks.: 7-7-10-10-10. Værdien af de tre ens kort bestemmer hvem der vinder, hvis flere spillere har fuldt hus. Så 9-9-9-A-A vinder over 7-7-7-K-K.

Fire ens (four of a kind): Det samme som tre ens, bare med fire kort I stedet.

Straight flush: Fem kort i samme farve, som også er i numerisk rækkefølge, som f.eks.: 6-7-8-9-10 i hjerter. Hvis flere spillere har en straight flush, vinder den højeste. Så 7-8-9-10-J i klør vinder over 3-4-5-6-7-8 i spar.

Royal Flush: Når man har en bedst mulige straight flush: 10-J-D-K-A. Enhver royal flush er lige så god som enhver anden royal flush, fordi kulør ikke er rangordnet. Hvis to spiller har en royal flush, deler de derfor puljen.

I alle tilfælde, hvor en vinder ikke kan findes, deler man puljen.